Naše služby

ŠkolaIN - prezentace pro školy

Vytvořili jsme unikátní systém pro školky a školy, který kombinuje prezentaci se školními funkcemi. Každý učitel může spravovat svoji třídu.

Aktuality, akce, fotogalerie a další informace jsou zobrazené pro celou školu nebo pouze pro vybranou třídu a jsou zobrazené v závislosti na školním roce. Každá třída má svoji historii od 1. až po 9. stupeň.

Můžete vytvářet akce pro celou třídu nebo pro vybrané žáky a automaticky rozesílat informace o akcích rodičům. V seznamu přihlášek přehledně vidíte zaplacené akce. Přihlášky můžete filtrovat a ukládat do PDF.

Prezentace pro školu není postavená na šabloně, může mít libovolný vzhled a obsah. Pro každou školu může být vytvořeno více prezentací.

Administrace

Přehledná administrace, všechny funkce jsou na jednom místě.
Jednoduché přepínání mezi prezentacemi a školními roky.

Struktura školy a obsah prezentace.
Každému uživateli se zobrazuje obsah podle oprávnění.

Administrace ŠkolaIN

Prezentace

Prezentace podle vlastního návrhu, je možné upravit strukturu všech stránek.
Pro každou prezentaci školy může být jiný grafický návrh.

Administrace ŠkolaIN
Aplikace neodpovídá, aktualizujte okno prohlížeče. Aktualizovat 🗙